Home / Vervolg: Alchemistische plantenremedies

Vervolg: Alchemistische plantenremedies

In de spagyriek gaan we er vanuit dat levende substanties een tweeledige aard hebben: Enerzijds een stoffelijk lichaam en anderzijds een onstoffelijke essentie. De essentie is de niet-materiele substantie die de blauwdruk van ons wezen vormt en is onlosmakelijk verbonden met onze geest (ons bewustzijn) en onze ziel (onze meest zuivere kern). Symbolisch geformuleerd: Als ons lichaam het huis is, bevat de essentie zowel de bouwtekening (blauwdruk) als de aannemer (geest) en de bewoner (ziel) van het huis.

VitruviusDoor het alchemistische proces dat de plant in de spagyriek ondergaat, wordt de essentie van de plant gezuiverd. Symbolisch geformuleerd: De bouwtekening wordt als het ware onder het stof vandaan gehaald, zodat zij weer als leidraad kan dienen voor onze ontwikkeling. Tevens wordt de aannemer (geest) weer op scherp gezet en worden de bouwmaterialen (lichaam) gezuiverd, zodat het huis perfect kan worden afgestemd op de doelen en behoeften van haar bewoner (ziel). Dit stelt de bewoner uiteindelijk in staat om datgene te doen waarvoor zij op aarde gekomen is. Het effect van spagyriek is voor een belangrijk deel gebaseerd op het feit dat de spagyrische remedie onze eigen essentie zuivert. Daardoor komt in ons wezen op alle niveaus een proces op gang om blokkades en onzuiverheden te transformeren.

Symbolisch gezien kunnen we zeggen dat dit proces dient om het huis dusdanig op te knappen dat het weer overeenkomt met de blauwdruk van de essentie. Dit proces kan gepaard gaan met een tijdelijke verergering van de klachten waarvoor de spagyriek gebruikt wordt. Bovendien kunnen onverwerkte herinneringen, emotionele blokkades en beperkende overtuigingen in ons bewustzijn naar boven komen, zodat wij ze kunnen overstijgen. Deze gebeurtenissen vormen dus een wezenlijk onderdeel van het effect en dragen bij aan het helings- en ontwikkelingsproces. Door de dosering bij te stellen kan het proces afgestemd worden op de persoonlijke situatie en draagkracht van de cliënt.

Spagyriek is een holistische methode. De plantenessences vormen als het ware een afspiegeling van de kosmos en de krachten en wetten die daarin werkzaam zijn. Deze krachten en wetten kunnen met symbolen – zoals woorden en getallen – worden weergegeven. Hiermee kan gewerkt worden op het niveau van de verborgen ‘energetische’ dynamiek die ten grondslag ligt aan manifestaties en ervaringen in onze stoffelijke werkelijkheid. Dit stelt de therapeut in staat om met behulp van spagyriek als het ware representaties te maken van datgene in de cliënt dat om heling en bewustwording vraagt, zodat een transformatieproces op gang kan worden gebracht.

Het unieke van spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt. In zo’n persoonlijke samenstelling kan bijvoorbeeld de geboortedatum, de naam of een symbolische representatie van een belangrijk thema van de cliënt zijn opgenomen.

guldensnedeHet holistische karakter brengt met zich mee dat spagyriek vanuit allerlei holistische stromingen benaderd kan worden (zoals numerologie, astrologie, gematria, kabbala, periodiek systeem, de anatomie van chakra’s en meridianen, elementenleer etc.). Bovendien kan spagyriek moeiteloos geïntegreerd worden in iedere reguliere of complementaire therapievorm. Er is literatuur beschikbaar en daarnaast levert De Spagyriek Apotheek een testdoos en een therapeutische kaartenset, waarmee het therapeutische werk ondersteund kan worden. De spagyrische methode vindt weerklank in het werk van zowel klassieke als moderne mystici en onderzoekers die in hun werk spiritualiteit en wetenschap integreren (zoals Hermes Trismegistus, Pythagoras, Paracelcus maar ook Masaru Emoto, Ryke Geerd Hamer, James Hurtak en Bruce Lipton).

De Spagyriek Apotheek is de Nederlandse importeur van het assortiment van de Duits-Zwitserse firma Phylak Sachsen GmbH. Phylak bereidt spagyrische essences volgens de modernste GMP-normen. Spagyriek is vrij van verontreinigingen en toxische bestanddelen en kent geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. De Spagyriek Apotheek is de Nederlandse leverancier van spagyrische essences en complexen. Regelmatig verzorgen wij basiscursussen, therapeutendagen en seminars voor therapeuten. Tevens kunnen therapeuten en gebruikers van spagyriek bij ons terecht voor informatie en advies.

De Spagyriek Apotheek is gehuisvest in één pand samen met de reguliere Apotheek Marum. Daarmee is een brug gevormd tussen reguliere en complementaire geneeskunde, waarbij onze klanten de vrije keus hebben of zij voor een reguliere of complementaire benadering willen gaan of dat zij kiezen voor een combinatie van deze twee paden. In onze werkwijze trachten wij het beste van beide werelden te integreren.

Spagyriek herstelt de balans in lichaam, geest en ziel

8-angelica-archangelica-forest-engelwortel-pixabay 66-solidago-virgaurea-floating-on-goldenrod-guldenroede-pixabay 67-symphytum-officinale-rough-comfrey-ruwe-smeerwortel-pixabay 5-allium-cepa-ui-pixabay-com

Infromatie Spagyriek