Home / Therapeutendag (30-03-2019), Driebergen

Therapeutendag (30-03-2019), Driebergen

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseert De Spagyriek Apotheek voor de zesde keer een therapeutendag. 

Deze dag is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren spagyrisch therapeuten om kennis en ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Enkele ervaren therapeuten zullen een presentatie verzorgen over hun werkwijze met spagyriek in hun praktijk. Tussen de presentaties door is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om vragen te stellen of casussen in te brengen.

Wij willen je van harte uitnodigen voor deze therapeutendag. De volgende onderwerpen worden onder andere besproken:

 • Spagyriek en sieraden: Nieuwe mogelijkheden voor gevoelige personen
  Anne-Joukje Holwerda is een van de medewerkers van De Spagyriek Apotheek. Doordat zij zelf hoogsensitief is kwam ze op het idee om Spagyriek te verwerken in sieraden die op de huid gedragen kunnen worden. Dit biedt mogelijkheden voor personen die zeer gevoelig zijn voor spagyriek en voor wie het innemen van druppels te intens is. Anne-Joukje heeft enkele complexen ontwikkeld die geschikt zijn om in de sieraden mee te dragen. Zoals bijvoorbeeld het middel Braveheart en The Bodyguard. Deze en meerdere complexen zal zij bespreken.
 • ‘De uitbreiding van de Blauwe Lijn complexen’ 
  Daarna spreken Erik Welten (www.despagyriekapotheek.nl) en Ronald Nieuwenhuizen   (www.ronaldnieuwenhuizen.nl)  over de uitbreiding van de Blauwe Lijn. De Blauwe Lijn (algemene  complexen die helpen bij fysieke klachten) breidt zich uit van 18 naar 30 essences. De bijbehorende syllabus is ook vernieuwd. Tijdens de therapeutendag zijn de nieuwe syllabus, de testdoos en de 12 nieuwste aanvullingen te verkrijgen.
 • ‘Spagyriek en de 4 alfabetten’
  Erik Welten zal een presentatie geven over Spagyriek en de 4 alfabetten. Ons alfabet bestaat uit 26 letters en het assortiment van de Spagyriek bestaat nu uit 104 (4 x 26) essences. Daardoor kunnen we ons bewust worden van een nieuwe ordening:
  Essence 1 t/m 26    (A t/m Z)   Alfabet 1: Fysiek lichaam, vitale levenskracht
  Essence 27 t/m 52  (A t/m Z)   Alfabet 2: Psyche, emotioneel en mentaal niveau
  Essence 53 t/m 78  (A t/m Z)   Alfabet 3: Ziel, wil en het zelfsturend vermogen
  Essence 79 t/m 104 (A t/m Z)  Alfabet 4: Spirit, vlam van bewustzijn, ongeconditioneerd zelf.
  Tijdens de dag ontvang je een tabel waarin je deze samenhang in een oogopslag kunt zien. Erik zal uitleggen dat het eerste alfabet het meest verdichte, fysieke niveau representeert, dat ieder volgend alfabet een subtieler, meer stromend niveau vertegenwoordigt en dat in het vierde alfabet het spirit-aard het meest tot uitdrukking komt.Dit biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden tot het maken van woorden met behulp van Spagyrische essences. Erik zal enkele mogelijkheden toelichten.Daarnaast zal Erik een paar enkelvoudige essences in het zonnetje zetten die, gezien vanuit de 4 alfabetten, in relatie met elkaar staan. Deze enkelvoudige essences laten ons zien hoe krachtig spagyriek in alle eenvoud kan zijn.
 • ‘De samenhang tussen de Sanctuary of Life (SOL)™ en de Spagyriek’
  Ronald Nieuwenhuizen zal uitleg geven over het ontstaan van de SOL-complexen welke een inwerking hebben op de Drie Paden van Bewustwording en de samenhang met Lichaam, Geest en Ziel.Ronald heeft in samenwerking met de Meesters van de Witte Broederschap een eigen lijn binnen het Spagyriek assortiment ontwikkeld welke aangeduid worden met SOL I, SOL II en SOL III.Hij zal ons iets vertellen over de relatie die deze SOL – complexen met de 3 niveau’s hebben. Enkele complexen die nieuw zijn opgenomen in de Blauwe Lijn passen specifiek bij een van deze niveau’s. Zo zal Ronald o.a. stilstaan bij de volgende nieuwe Blauwe Lijn complexen:
  Spagy SOL II Influence               Voor bescherming tegen invloeden
  Spagy SOL II Sweet Dreams      Voor als de nacht ons geen rust geeft
  Spagy SOL III Heartburn             Bij alles wat ons aan het hart gaat. Aan de hand daarvan maakt Ronald zijn visie op de drie niveau’s meer inzichtelijk.
 • ‘Uitwisseling van ervaringen met andere therapeuten’
  Een deel van het middagprogramma zal bestaan uit een uitwisseling met andere therapeuten

We willen graag van elkaar leren!
Loop je ergens tegen aan, heb je een casus of vraag over spagyriek? Dat gaan we  die dag 
dan gezamenlijk bespreken.

Stuur ons dan alvast een mailtje met jouw vraag/casus naar  info@despagyriekapotheek.nl. Dan kunnen we jouw vraag alvast inplannen.

Praktische informatie:
Datum:
 Zaterdag 30 maart 2019
Locatie: Hotel De Bergse Bossen, Traay 299, 3971GM te Driebergen, www.bergsebossen.nl
Tijd: Van 9.30 uur tot 17.00 uur. Ontvangst vanaf 9.00 uur.
Kosten: € 100,- p.p. inclusief lunch, koffie, thee en water.
Voor wie: Iedereen die ooit de basiscursus spagyriek en/of een seminar van Phylak Sachsen (Naidu Gopalsamy) heeft gevolgd en/of de literatuur in zijn bezit heeft.
Meenemen: Wij verzoeken je om je eigen literatuur mee te nemen (complexboek plus introductieboek en/of seminarboek) en schrijfmateriaal.

Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@despagyriekapotheek.nl, of bel met 0594-641165,
of via dit aanmeldingsformulier. Klik hier.

Uiterste datum aanmelding en eventuele afmelding: Graag vóór 23 maart 2019.

Je wordt verzocht om eventuele dieetwensen aan ons door te geven. 

Hartelijke groet,

Erik Welten,

De Spagyriek Apotheek

 

Infromatie Spagyriek